Kindercoaching

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende een-op-een begeleiding van kinderen die vastlopen of dreigen vast te lopen op school, thuis of in de omgang met anderen.

De begeleiding kan plaatsvinden op het gebied van opvoeding, leren, gedrag of op sociaal-emotioneel vlak.

 

Kindercoaching kan worden ingezet bij o.a.

  • (faal)angst en onzekerheid
  • verdriet
  • boosheid, driftbuien
  • stress en spanning
  • pesten of gepest worden
  • verlies en rouw
  • hoogsensitiviteit
  • perfectionisme
  • eenzaamheid

 

Het coachen gebeurt spelenderwijs, met verschillende materialen en werkvormen en is oplossingsgericht.

Hierbij is er veel aandacht voor zelfvertrouwen, weerbaarheid en het (her)ontdekken van eigen kwaliteiten en talenten.

 

Ieder traject is op maat en wordt afgestemd op de behoefte van het kind.