• Erkend kindercoach
  • Veel onderwijservaring
  • Gespecialiseerd in het begeleiden van (hoog)sensitieve en prikkelgevoelige kinderen.

Werkt u al met Leeruniek?

 

Leeruniek is hét leerling ontwikkel systeem waarmee onderwijsteams in het basisonderwijs altijd en actueel inzicht krijgen in de ontwikkelingen van hun leerlingen. Alle meetbare én merkbare resultaten van uw leerlingen worden overzichtelijk op school-, leerjaar-, groeps- en leerlingniveau weergegeven Hiermee kan tijdig en gericht het onderwijsaanbod worden afgestemd op ieders specifieke behoefte, zonder onnodige administratie. Dit bespaart veel tijd en tegelijkertijd wordt een stevig fundament gelegd voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

 

In samenwerking met de PO-raad en Kennisnet heeft Leeruniek een dashboard ontwikkeld waarin u altijd en overal actueel inzicht hebt in de ontwikkelingen van de leerlingen op uw school.

"Nog niet eerder was het zo gemakkelijk om een volledig overzicht te krijgen van de ontwikkeling van je leerlingen. Met de automatische data analyse in de online werkomgeving van Leeruniek creëer je een eenduidige manier van werken en maak je doordachte keuzes voor jouw onderwijs.
Techniek die juist de menselijke kant van onderwijs versterkt."

 

Werkt u met Parnassys? Fijn! Leeruniek is een koppelpartner van Parnassys, wat inhoudt dat deze programma’s samenwerken.

Ook gegevens uit een leerlingvolgsysteem als Cito, IEP of DIA en resultaten van methodetoetsen of leerlingsoftware als SNAPPET zijn gekoppeld, waardoor alle teamleden altijd volledig zicht hebben op de ontwikkeling van de leerlingen van de school zonder dat er geswitcht hoeft te worden tussen verschillende programma’s en systemen.

 

Waarom Marjan de Jong Kindercoaching en onderwijsbegeleiding samenwerkt met Leeruniek?

"Ik ben overtuigd van de waarde van Leeruniek voor het basisonderwijs. Leeruniek wil het fundament van iedere basisschool versterken, zodat elk kind de kans krijgt om zich naar zijn of haar volledige potentieel te ontwikkelen. Dit sluit aan bij mijn visie op onderwijsontwikkeling en het past bij de manier waarop ik met kinderen wil werken; wat heeft dit kind, op dit moment, op deze plek nodig?"

 

In het gebruiksvriendelijke dashboard heeft iedereen, van leerkracht tot directeur, zicht op de ontwikkeling van leerlingen, groepen en de school als geheel. Je ziet in één oogopslag hoe de school, groep en leerlingen ervoor staan, wat de trends zijn en waar de onderwijsbehoeftes liggen. Ook geeft het dashboard inzicht in te verwachten uitstroomprofielen.

Het dashboard:

- bespaart leerkrachten veel tijd bij hun administratie. Zij kunnen hierdoor gerichter inspelen op de behoeften van hun leerlingen.

- biedt intern begeleiders een helder overzicht op ontwikkeling, resultaten en trends. Hierdoor kunnen zij meer focus leggen op de begeleiding.

- biedt directeuren meer inzicht in en overzicht op het onderwijsproces.

Het dashboard stapelt kennis waardoor je in één oogopslag ziet waar en wanneer je moet bijsturen.

1 op de 6 basisscholen is inmiddels al aangesloten.

 

Als samenwerkingspartner van Leeruniek begeleid ik scholen bij de implementatie van het dashboard binnen hun onderwijs.

Directeuren en intern begeleiders kunnen daarbij gebruik maken van ondersteuning in de vorm van consults, bijvoorbeeld gericht op het vernieuwde onderwijs-resultatenmodel van inspectie of versterking van het cyclisch werken.

Daarnaast geef ik trainingen aan het hele team. Kennismakingstrainingen om het dashboard te leren kennen en verdiepingstrainingen waarbij we gericht aan de slag gaan met een specifiek thema, bijvoorbeeld CITO-analyse, kindkenmerken of groepsoverdracht.

 

Bent u benieuwd wat het dashboard van Leeruniek kan betekenen voor uw school? Of wilt u meer weten over de trainingen en consults?

Ik kijk er naar uit om u te mogen informeren.

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op of vul hieronder uw aanvraag in.

 

https://leeruniek.nl/2020/10/29/leeruniek-bundelt-krachten-met-onderwijsexperts/