• Erkend kindercoach
  • Veel onderwijservaring
  • Gespecialiseerd in het begeleiden van (hoog)sensitieve en prikkelgevoelige kinderen.

Praktische informatie - onderwijsbegeleiding

Als u benieuwd bent of onderwijsbegeleiding uw zoon of dochter kan helpen, mag u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Dit kennismakingsgesprek is gratis en zonder enige verplichting.

 

Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we de hulpvraag zo concreet mogelijk vast en wordt besproken of en wat ik voor jullie kan betekenen. Mocht de hulpvraag niet binnen mijn expertise liggen, dan zal ik dit eerlijk aangeven. 

 

Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat ik de begeleiding kan bieden die u voor uw kind wenst, dan zal ik een afspraak met jullie maken voor een intakegesprek. 

Tijdens dit intakegesprek worden wederzijdse vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen besproken.

Onderdeel van de intake is een diagnostisch onderzoek. Wat gaat al goed? Wat vindt uw kind moeilijk? Waar kunnen we aan werken? 

 

Na het intakegesprek plannen we de kindsessies in. Deze sessies zijn individueel en op maat, afhankelijk van wat de hulpvraag is. De hoeveelheid sessies is afhankelijk van de hulpvraag en verschilt per traject.

Van tevoren spreken we een tussenevaluatie af. Hierbij wordt in samenspraak gekeken of er meer nodig is, of dat de sessie(s) voldoende resultaat hebben opgeleverd en het traject kan worden afgerond.

 

Voor het intakegesprek kom ik naar jullie toe. De begeleiding vindt plaats in mijn praktijk of, indien gewenst, bij jullie thuis of op de school van uw kind.

 

De tarieven voor onderwijsbegeleiding zijn als volgt:

Kennismakingsgesprek 15 minuten Gratis
Intakegesprek, diagnostisch onderzoek, opstellen handelingsplan € 70
Onderwijsbegeleiding per sessie 30 / 60 minuten € 25 / 50
Contacten (telefonisch of persoonlijk) met derden (leerkracht / IB-er / etc.) of observaties op school Per 15 minuten of een deel daarvan € 15*

* Voor afspraken buiten Vaassen wordt een kilometervergoeding van €0,19 per kilometer gerekend.

 

De prijzen zijn inclusief alle materialen en BTW.

Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. De gereserveerde tijd  wordt dan niet in rekening gebracht.

Wanneer  een afspraak binnen 24 uur wordt geannuleerd, worden de kosten zoals hierboven weergegeven in rekening gebracht.