Onderwijsbegeleiding

Soms gaat het op school niet zoals je graag zou willen voor je kind. Het kind ervaart moeilijkheden op een of meerdere vakgebieden, heeft spanning voor een toets of examen of het kan het tempo in de klas niet bijbenen. Graag zou je je kind wat extra ondersteuning bij het leren bieden.

Onderwijsbegeleiding kan dan helpend zijn.

 

Onderwijsbegeleiding is een laagdrempelige vorm van begeleiding.  

Mijn onderwijsbegeleiding is erop gericht kinderen op een speelse en positieve manier nieuwe vaardigheden en leerstrategieën aan te bieden.

Ik ben groot voorstander van spelend en bewegend leren! Tijdens de begeleidingssessies werk ik met verschillende materialen en werkvormen en staat plezier in het leren voorop! Daarnaast is er veel aandacht voor zelfvertrouwen en het (her)ontdekken van eigen kwaliteiten en talenten.

 

Onderwijsbegeleiding is geschikt voor leerlingen van groep 3 t/m 8 en kan worden ingezet bij onder andere:

  • Taal
  • Rekenen
  • Spelling
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen

 

Maar ook bij:

  • Faalangst
  • Concentratieproblemen
  • Voorbereiding op een toets of examen

 

Een combinatie van kindercoaching en onderwijsbegeleiding is ook mogelijk.

 

Ieder traject is op maat en sluit aan bij de hulpvraag van uw kind.

U mag altijd geheel vrijblijvend contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden.