Praktische informatie - kindercoaching

 

Kindercoaching start altijd met een kennismakingsgesprek. Dit kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we de hulpvraag zo concreet mogelijk vast en worden wederzijdse vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen besproken. Ook zullen we kijken of en wat ik voor jullie kan betekenen. Mocht de hulpvraag niet binnen mijn expertise liggen, dan zal ik dit eerlijk aangeven. 

 

Wanneer wordt afgesproken verder te gaan, start het coachtraject. In overleg spreken we de coachsessies af.  

De hoeveelheid sessies is afhankelijk van de hulpvraag en verschilt per traject. Een gemiddeld traject bedraagt 4-8 sessies.

Van tevoren spreken we een tussenevaluatie af. Hierbij wordt in samenspraak gekeken of er meer nodig is, of dat de sessies voldoende resultaat hebben opgeleverd en het traject kan worden afgerond.

 

De tarieven voor kindercoaching zijn €50 per uur.

Een coachsessie duurt 1 uur.

Voor de tussenevaluatie en eindevaluatie plannen we een half uur in.

 

Prijzen zijn inclusief alle materialen en BTW.

Voor afspraken buiten de gemeente Epe wordt een kilometervergoeding van €0,19 per kilometer gerekend.

Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. De gereserveerde tijd  wordt dan niet in rekening gebracht.

Wanneer  een afspraak binnen 24 uur wordt geannuleerd, worden de kosten zoals hierboven weergegeven in rekening gebracht.