Praktisch

 

Kindercoaching start altijd met een kennismakingsgesprek hebben. Dit kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijven.

Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we de hulpvraag zo concreet mogelijk vast en wordt besproken of en wat ik voor jullie kan betekenen. Mocht de hulpvraag niet binnen mijn expertise liggen, dan zal ik dit eerlijk aangeven. 

 

Wanneer wordt afgesproken verder te gaan, volgt een intakegesprek. Hiermee start ook het coachtraject.

Tijdens dit intakegesprek worden wederzijdse vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen besproken.

 

Na het intakegesprek starten de kindsessies. 

De hoeveelheid sessies is afhankelijk van de hulpvraag en verschilt per traject. Meestal zijn 4 - 8 sessies voldoende.

Van tevoren spreken we een tussenevaluatie af. Hierbij wordt in samenspraak gekeken of er meer nodig is, of dat de sessie(s) voldoende resultaat hebben opgeleverd en het traject kan worden afgerond.

 

De tarieven voor kindercoaching zijn €50 per uur.

Eén kindsessie duurt 1 uur.

 

 

Prijzen zijn inclusief BTW.

Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient deze minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. De gereserveerde tijd  wordt dan niet in rekening gebracht.

Wanneer  een afspraak binnen 24 uur wordt geannuleerd, worden de kosten zoals hierboven weergegeven in rekening gebracht.